A ellid dychwelyd yr holl ffolderau darllen a llyfrau darllen a ddefnyddiwyd gartref yn ystod y broses gloi i’r ysgol

Diolch


Please could all reading folders and reading books that were used at home during lockdown be returned to school

Thankyou