Neges ar gyfer y cyfnod cynradd.

  1. Mae yna sawl achos o nedd y gwallt yn yr ysgol. Byddem yn gwerthfawrogi eich bod yn archwilio gwallt eich plentyn yn rheolaidd fel mesur rhagofalus. Diolch i chi am gydweithredu â ni ar y mater yma.
  2. Mae ein cyflenwadau o ddillad isaf sbâr, nicers, festiau, trôns a sanau yn rhedeg yn isel. Os oes gennych chi rhai sbâr, byddent yn werthfawr ar gyfer damweiniau neu mewn argyfwng.

Diolch


Message for primary phase.

  1. There are several cases of nits in school. We would appreciate that you check your child’s hair on a regular basis as a precautionary measure. Thank you for cooperating with us in this matter.
  2. Our supplies of spare underwear, knickers, vests, underpants and socks are running low. If you have any spares, they would be much appreciated in the case of emergencies.

Thank you