Mae ychydig o fan addasiadau i fwydlen yr ysgol ar gyfer wythnos olaf y tymor.

Bydd Dydd Llun, Dydd Mercher a Dydd Gwener yr un fath ag arfer. Bydd Cinio Nadolig Ddydd Mawrth. Dydd Iau bydd Selsig, tatws deisiog perlysiau a ffa/pys ac i bwdin bydd bisgedi ac ysgytlaeth.


There are slight adjustments to the school menu for the last week of term.

Monday, Wednesday and Friday are as normal. Tuesday will be Christmas dinner. Thursday will be sausages, herby diced potatoes and beans/ peas and for pudding it will be shortbread biscuit and milkshake.