Annwyl Fyfyriwr,

Diolch am wneud cais i Chweched Dosbarth Powys am le yn dechrau ym Mlwyddyn 12 ym mis Medi 2020.

Oeddech chi’n gwybod y gallech fod yn gymwys i gael gliniadur am ddim wrth i chi astudio gyda ni?

I gael gwybod mwy, ac i wneud cais, ewch i’n gwefan yma:
https://www.powyslearningpathways.wales/cy/free-laptop

Llawer o ddiolch,
Rhwydwaith 14-19 Powys


Dear Student,

Thank you for applying to a Powys Sixth Form for a place starting in Year 12 in September 2020.

Did you know you may qualify for a free laptop while you study with us?

To find out more, and to apply, please visit our website here:

https://www.powyslearningpathways.wales/free-laptop

Many thanks,

Powys 14-19 Network