Oherwydd ymweliadau wythnos nesaf, mi fydd ychydig o newidiadau, sylwch…

Nofio

 Dosbarth Miss Rh Griffiths- Dydd Llun

Dosbarth Mrs S Martin- Dydd Mercher

Dobarth Mr Doolan a Mrs B Jones- Dydd Mawrth

Dosbarth Mrs Davies  a Miss Ff Davies- Dydd Iau

Hefyd, mi fydd dosbarth Mr Doolan, Mrs B Jones a’r cyfnod sylfaen yn gweithio gyda Mr Dewi Morris o Ymddiriedolaeth yr Afon Hafren, a byddant angen dillad ‘bob dydd’, cot a ‘welis’ mewn bag plastig ar y dyddiadau canlynol,

Cyfnod Sylfaen  (dosbarth Miss Griffiths a Mrs Martin)- Dydd Mercher 15fed Mehefin

Dosbarth Mrs Jones a Mr Doolan- Dydd Iau 16eg Mehefin.


Due to visits next week, there are a few possible changes, please note:

Swimming

 Dosbarth Miss Rh Griffiths- Monday

Dosbarth Mrs S Martin- Wednesday

Dosbarth Mr Doolan a Mrs B Jones- Tuesday

Dosbarth Mrs Davies  a Miss Ff Davies- Thursday

The classes below will also be working with Mr Dewi Morris, Severn Rivers Trust and will need to wear ‘everyday clothing’, bring a coat and wellies in a bag on the dates listed:

Foundation phase (Rh Griffiths and S Martin)- Wednesday 15th June

Mr Doolan’s class and Mrs Jones’s class- Thursday 16th June.