Nofio – Swimming

Fydd gwersi Nofio yn cychwyn yr wythnos nesaf ar Ddydd Llun Medi 10fed tan hanner tymor.  Gweler y llythyr isod.

Swimming Lessons will commence next week on Monday 10th September until half-term.  See the letter below.

Nofio – Swimming

Ni fydd eich plentyn yn gallu gwisgo gogls oni bai fod y ffurflen atodedig  yn cael ei ddychwelyd (copi wedi’i anfon adref  heddiw gyda’ch plentyn / plant).

Your child will not be able to wear goggles unless the attached form is returned (copy of which has been sent home today with your child/ren).

Ffurflen gwisgo gogls – Goggles form