Wythnos nesaf, bydd cyfle i rieni y cyfnod cynradd ddod i weld y safle. Gweler y llythyr isod os gwelwch yn dda


Next week, there will be an opportunity for Primary Phase parents to see the site. Please see the letter below.