Mae Ysgol Llanfyllin yn cyflwyno Noson Lawen ar y 5ed o Ebrill a fydd yn cynnwys amrywiaeth o adloniant Cymraeg gan ein cystadleuwyr Eisteddfod yr Urdd 2022 a’n Grŵp Drama Blwyddyn 11.  Mae’r noson yn dechrau am 6yh ac mae’r tocynnau yn £5.00. Bydd lluniaeth ysgafn ar gael i’w brynu. Mae angen gwneud taliadau ar ParentPay a bydd tocynnau’n dod adref gyda’ch plentyn.

Cyfeiriwch unrhyw gwestiynau at Mr Jenkins gj@llanfyllin.powys.sch.uk neu Mrs Williams lmw@llanfyllin.powys.sch.uk


Ysgol Llanfyllin are presenting a Noson Lawen on the 5th of April which will include a variety of Welsh entertainment from our Eisteddfod yr Urdd 2022 competitors and our Year 11 Drama Group.  The evening starts at 6pm and tickets are £5.00. Some light refreshments will be available to purchase. Payments need to be made on ParentPay and tickets will come home with your child.

Please direct any questions to Mr Jenkins gj@llanfyllin.powys.sch.uk or Mrs Williams lmw@llanfyllin.powys.sch.uk