Noson Rhieni Blwyddyn 12 – 14eg Ionawr 2021 

Mae gan nosweithiau rhieni rôl allweddol wrth gynnal y bartneriaeth gref rhwng y teulu a’r ysgol sydd mor hanfodol i gyflawniad a chynnydd.  Oherwydd Covid-19 ni all nosweithiau rhieni eleni ddigwydd yn eu fformat arferol felly rydym yn cynnig cyfarfodydd ar-lein ,wyneb yn wyneb â rhieni Blwyddyn 12 gyda staff trwy Microsoft Teams. 

Defnyddiwch y ddolen ganlynol i archebu’ch apwyntiadau. Os oes gennych unrhyw broblemau e-bostiwch JonesJ2262@Hwbcymru.net neu ffoniwch Jan Jones ar 01691 649307. 

https://outlook.office365.com/owa/calendar/YsgolLlanfyllin1@hwbwave15.onmicrosoft.com/bookings/

Year 12 Parents Evening – 14th January 2021 

Parent’s evenings have a key role in maintaining the strong partnership between family and school that is so crucial to achievement and progress.  Parents’ evenings this year cannot happen in their usual format because of Covid-19 so we are offering Year 12 parents face to face, online meetings with staff via Microsoft Teams. 

Please use the following link to book your appointments.  If you have any problems please email JonesJ2262@Hwbcymru.net or telephone Jan Jones on 01691 649307. 

https://outlook.office365.com/owa/calendar/YsgolLlanfyllin1@hwbwave15.onmicrosoft.com/bookings/