Oherwydd amgylchiadau annisgwyl ni fydd Ms Griffiths a Miss Ellis yn gallu cyflawni ei apwyntiadau yn ddiweddarach heddiw.  Bydd dyddiad newydd yn cael ei drefnu a bydd llythyr yn cael ei anfon adref gyda manylion i’ch galluogi i wneud apwyntiadau newydd.  Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â mi ar jj@llanfyllin.powys.sch.uk Mae’n ddrwg gennym am unrhyw anghyfleustra.


Due to unforeseen circumstances Ms Griffiths and Miss Ellis will not be able to fulfil their appointments later today.  A new date will be arranged and a letter sent home with details to enable you to make new appointments.  If you have any queries please contact me on jj@llanfyllin.powys.sch.uk  Sorry for any inconvenience.