Oherwydd pandemig Covid-19, ni fyddwn yn gallu cynnal Noson Rieni yn ôl y drefn arferol, felly mi fyddwn yn gwneud ein apwyntiadau dros y ffôn ar yr wythnos yn dechrau 09.11.20.

Dydd Llun 9/11/20- Mrs Jones a Mrs Waldron, blynyddoedd 3 a 4

Dydd Mawrth 10/11/20- Ms Griffiths a Mrs Martin, Cyfnod Sylfaen

Dydd Mercher 11/11/20- Mrs Davies a Miss Ellis, blynyddoedd 5 a 6

Bydd y galwad yn digwydd rhwng 3:30 a 6:30 ac yn para tua 5 munud.

Yn bennaf  trafod cynnydd eich plentyn fydd yr athrawes, ond os oes gennych rhywbeth arall i’w drafod, yna chysyllwch â’r ysgol. 

Diolch i chi am eich cydweithrediad.


Due to the Covid-19 pandemic, parents evening cannot take the usual format so Parents Evening phone call appointments will take place the week of 9.11.20.

Monday 9.11.20 – Mrs Jones and Mrs Waldron, Year 3 and 4

Tuesday 10.11.20 – Ms Griffiths and Mrs Martin, Foundation Phase

Wednesday 11.11.20 – Mrs Davies and Miss Ellis, Year 5 and 6

The call will take place on the specified evening between 3:30 and 6:30 and will last about 5 minutes. The teacher will mainly discuss your child’s progress with you, however if you have any further issues to discuss, please contact the school.

Thank you for your continued cooperation.