Rydym yn edrych ymlaen at y Panto dydd Llun.

Cofiwch, bydd angen i ddisgyblion ddod i’r ysgol erbyn 8:30 y.b. Bydd angen i’r disgyblion ddod a phecyn bwyd a diod ac rydym yn disgwyl i ddisgyblion fod yn eu gwisg ysgol. Os yw eich plentyn/ plant yn gymwys i brydau ysgol am ddim** cliciwch y ddolen isod.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=CNQATG5LIkmHgxNTR4mcDqYKu8FXNY5DmOUjObpoiUtUQVZOREEwMUE5M0pDWlk0VVIyUU1ET1BKRC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=CNQATG5LIkmHgxNTR4mcDqYKu8FXNY5DmOUjObpoiUtUQVZOREEwMUE5M0pDWlk0VVIyUU1ET1BKRC4u

**disgyblion sydd ar y gofrestr prydau ysgol am ddim. Dydi hyn ddim yr un peth a disgyblion dosbarth derbyn sy’n cael eu cinio am ddim, fodd bynnag, gall rhai disgyblion y dosbarth derbyn fod ar y gofrestr prydau ysgol am ddim.


We’re looking forward to the Panto on Monday.

Remember, pupils will need to be in school by 8.30am. Pupils will need to bring a packed lunch and a drink and pupils are expected to wear their school uniform. If your child/ ren is/ are eligible for free school meals** click the following link.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=CNQATG5LIkmHgxNTR4mcDqYKu8FXNY5DmOUjObpoiUtUQVZOREEwMUE5M0pDWlk0VVIyUU1ET1BKRC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=CNQATG5LIkmHgxNTR4mcDqYKu8FXNY5DmOUjObpoiUtUQVZOREEwMUE5M0pDWlk0VVIyUU1ET1BKRC4u

**pupils on the free school meals register. This is not the same as the reception pupils that receive free school lunches, however, reception pupils can be on the free school meals register.