Cyfnod Uwchradd – Secondary Phase

Os ydych wedi dychwelyd y slip caniatâd ar gyfer y pantomeim a heb dalu, rhaid derbyn taliad drwy ParentPay erbyn 12.00 yfory i sicrhau eich sedd.

Os na fyddwn yn derbyn taliad byddwch yn colli eich lle. 


If you have returned a slip to go on the panto trip and not paid, this must be paid on ParentPay by 12 noon tomorrow to secure your place. Without payment, the place will be lost.