Parent pay

Yn anffodus rydym wedi cael ychydig o drafferthion efo ‘Parent Pay’. Nid yw’r clwb brecwast yn arddangos ar eich cyfrifon. Rydym yn ymddiheuro am hyn ac rydym yn trio datryd y broblem cyn gynted a phosib.

 

Unfortunately we are having some trouble with ‘Parent Pay’. Breakfast club is not showing on your accounts. We apologise for this and we will try to sort the problem  as soon as we can.