Cyfyngiad ar Wariant Disgyblion ar ParentPay yn y Ffreutur

Mae nifer o ddisgyblion yn mynd dros eu terfyn gwariant dyddiol o £4.25 ar ParentPay. Mae’r ffigwr hwn yn cael ei osod gan yr ysgol fel lefel o reolaeth i rieni. Os hoffech i’ch plentyn fod yn medru gwario mwy na hyn bob dydd gallwn newid y terfyn i ffigwr o’ch dewis.

Y broblem rydym yn wynebu yw, os yw disgybl dros eu terfyn gwariant rydym yn gorfod ysgrifennu hyn a llaw yn hytrach na’i roi drwy’r til. Fel y gallwch ddychmygu, gallu hyn ddal y ciw yn ôl yn sylweddol. Os hoffech gynyddu’r terfyn gwariant ar gyfrif eich plentyn yna cwblhewch y ffurflen drwy glicio ar y ddolen isod.

https://forms.office.com/e/fr77JPbJNe


Limit on Pupil Canteen ParentPay Spends

A number of pupils are exceeding the daily limit of £4.25 on ParentPay. This figure is set by the school as a level of control for parents. If you wish you child to be able to spend more each day we can amend the limit to a figure of your choice.

The problem we are having is that if a pupil is over their limit we have to write down what they are having by hand rather than put it through the till. As you can imagine, this can hold the queue up quite considerably. If you would like to increase the limit on your child’s account please complete the form by clicking on the link below.

https://forms.office.com/e/fr77JPbJNe