Mae disgyblion y Cyfnod Cynradd wedi bod yn brysur iawn yn paratoi ar gyfer eu parti Jiwbili. Bydd y parti ar brynhawn dydd Gwener ac mae croeso i’r disgyblion ddod i’r ysgol yn nillad eu hunain/ gwisg parti.


The Primary Phase Pupils have been very busy preparing for their Jubilee party. The party will be on Friday afternoon and the pupils are welcome to come to school in their own clothes/ party wear.