Pel-droed Urdd Football

I’r plant sy’n cymryd rhan – To the pupils taking part

Mae cystadleuaeth Pel-droed yr Urdd yn Drenewydd yfory (Blynyddoedd 5 a 6).

Gofynwn i’r plant ddod i’r ysgol erbyn 8:30 y.b. os gwelwch yn dda. Cofiwch ddod a diod a brechdanau.

The Urdd football competition is at Newtown tomorrow (Years 5 & 6).

We ask the children to be at school by 8:30 a.m.. Remember to bring a drink and packed lunch.