Bydd y disgyblion nol yn yr ysgol erbyn 4:00 y.p.


The pupils will be back in school at 4:00 p.m.