Os ydych chi’n weithiwr allweddol, a’i bod yn hanfodol bod eich mab a / neu ferch yn yr ysgol yr wythnos yn dechrau Dydd Llun 22ain Chwefror, cwblhewch bob rhan o’r ffurflen hon.

Diolch.

Plant Gweithwyr Allweddol / Critical Worker Children – Form


If you are a critical worker, and it is essential that your son and / or daughter is in school the week beginning Monday 22nd February, please complete all sections of this form.

Thank you.

Plant Gweithwyr Allweddol / Critical Worker Children – Form