Mae Addysg Cymru yn gofyn i holl staff addysg a dysgwyr ysgolion uwchradd/coleg gymryd tri phrawf llif unffordd a chofnodi’r canlyniadau yn ystod yr wythnos cyn dychwelyd i leoliadau addysg. Bydd hyn yn helpu sicrhau y gall dysgwyr a staff ddychwelyd yn ddiogel ar gyfer y tymor newydd.

#DaliDdysgu

Sut i gael profion llif unffordd

Gall unrhyw un sydd heb symptomau gael profion llif unffordd cyflym yn rheolaidd i brofi am COVID-19.

Mae’r profion ar yn rhad ac am ddim.

Gallwch gael profion llif unffordd:


Education Wales are asking all education staff and secondary school/college learners to take three lateral flow tests and record the results in the week before returning to education settings. This will help to make sure learners and staff can return safely for the new term.

How to get lateral flow tests

Anyone who does not have symptoms can get regular rapid lateral flow tests to check for COVID-19. 

The tests are free.

You can get lateral flow tests by:

#KeepWalesLearning