Yn dilyn y cyhoeddiad ddoe gan y Gweinidog Addysg i ohirio agor ysgolion yng Nghymru tan 18 Ionawr 2021, bydd Powys yn parhau i ddarparu talebau prydau ysgol am ddim (eFSM) a thaliadau BACS i deuluoedd / disgyblion eFSM am y cyfnod hwn.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau plesio cysylltwch â’r tîm yn cashless.catering@powys.gov.uk neu 01597 826660.


Following the announcement yesterday from the Education Minister to delay the schools opening in Wales until the 18th January 2021, Powys will continue to provide entitled free school meal (eFSM) vouchers and BACS payments to eFSM families/pupils for this period.

If you have any questions pleases contact the team at cashless.catering@powys.gov.uk or 01597 826660.