Cliciwch ar y cyswllt i weld manylion am y sesiynau adolygu sydd ar gael i ddisgyblion dwyradd ac ar wahan yn dod fyny ar ol y Pasg.

Click on the link to find details of the revision session on offer to double award and separate science pupils after Easter.