Mae criw o ddisgyblion Blwyddyn 9 Ysgol Llanfyllin ynghyd â’u ffrindiau a’u teuluoedd yn cymryd rhan yn ‘The Shropshire Mud Run’. Mae’r digwyddiad yn cael ei gynnal ar ddydd Sadwrn yr 11eg o Dachwedd. Maen nhw’n codi arian i Ymddiriedolaeth Canser Linden Davies – os hoffech chi gyfrannu i gefnogi’r rhedwyr, gweler y ddolen isod. Derbynnir pob rhodd yn ddiolchgar iawn – diolch.

A Group of Ysgol Llanfyllin’s Year 9s together with their friends and families are taking part in The Shropshire Mud Run.  The event is taking place on Saturday the 11th of November. They are raising money for the Linden Davies Cancer Trust – if you would like to donate in support of the runners, please see the link below.  All donations will be very gratefully received – thank you.

https://www.justgiving.com/page/sarah-hunter-1697102172824?newPage=true