Caiff Diwrnod Shwmae Su’mae ei ddathlu i hybu’r syniad o ddechrau pob sgwrs gyda shwmae neu Su’mae. Nôd y diwrnod yw dangos bod y Gymraeg yn perthyn i bawb – yn siaradwyr rhugl, dysgwyr neu os ydych yn swil am eich Cymraeg.

Mae’r Diwrnod yn cael ei ddathlu pob blwyddyn erbyn hyn ar y 15fed o Hydref.

Dyma fideo o ychydig o enwogion Cymru yn cyfarch Ysgol Llanfyllin. Cyffrous iawn!


Shwmae Su’mae day is celebrated to promote the idea of starting every conversation with ‘shwmae’ (shoo my) or su’mae. (s’m aye). The event aims to show that the Welsh language belongs to us all – fluent speakers, learners or those shy about their Welsh.

The Day is celebrated annually on the 15th of October.

Here is a video of a few famous Welsh people greeting Ysgol Llanfyllin. Very exciting!