Nodyn byr i atgoffa pawb sydd wedi ymrwymo i fod yn y Sioe Crib, Siswrn a Rasal.

Bydd ymarfer pwysig ddydd Mawrth nesaf, Chwefror 13eg yn Theatr Llwyn, Llanfyllin

o 1 tan 4 o’r gloch.

Byddant yn ymarfer symudiadau ac mae’n bwysig i bob un fod yno.

Diolch yn fawr,


A short note to remind everyone who has committed to taking part in the Urdd Maldwyn Show.

There will be an important rehearsal next Tuesday, February 13th at Theatr Llwyn, Llanfyllin from 1p.m. to 4 p.m..

They will be practising dance routines and it is important for everyone to be there.

Thank you very much