Nodyn i’ch atgoffa y bydd ymarfer sioe cynradd yr Urdd yma yn Theatr Llwyn Dydd Mawrth nesaf y 26ain o Fawrth o 1yp-4yp. Bydd eich plentyn angen dod a diod hefo nhw.

Bydd ymarfer arall yn neuadd Llanfair Caereinion ar Ddydd Sul, 28ain o Ebrill 1yp-4yp. 

Mwy o wybodaeth i ddilyn


Just a reminder that there will be a rehearsal for the Primary Urdd show in Theatr Llwyn next Tuesday March 26th 1pm-4pm. Your child will need to bring a drink with them.

There will be another practice in Llanfair Caereinion on Sunday 28th April 1pm-4pm. 

More details to follow.