Dyma’r Cyfnod Cynradd yn cyflwyno ‘Nadolig o amgylch y byd’. Mae hi wedi bod yn dymor hir i’r plant ac mae pob un wedi gweithio yn galed iawn. Da iawn chi!

Diolch i chi gyd am eich cefnogaeth yn 2021. Edrychwn ymlaen i’ch gweld yn 2022.

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda!


Here’s the Primary Phase presenting ‘Christmas around the world’. It’s been a long term for the children and everyone has worked very hard. Well done!

Thank you to you all for your support during 2021. We look forward to seeing you in 2022.

Merry Christmas and a Happy New Year!

Sioe Nadolig – 2021 – Christmas Show – YouTube https://www.youtube.com/watch?v=NIp7FF40_dw