Byddwn yn ffarwelio efo Mrs Fiona Buckley yfory. Hoffwn ddiolch iddi am ei holl waith a chefnogaeth yng Nghanolfan teulu ac ar draws yr ysgol. Fodd bynnag, byddwn yn parhau i’w gweld o amgylch yr ysgol yn wythnosol wrth iddi gychwyn ei swydd newydd fel Gweithiwr Ymyrraeth Ieuenctid, Powys. Byddwn yn croeso Miss Jessica Paul fel ein Rheolwraig Cymorth Bugeiliol newydd.

Byddwn hefyd yn ffarwelio efo Mrs Anne Harrison wythnos nesaf. Mae hi’n ymddeol ar ol 12 mlynedd yn yr adran Anghenion Dysgu Ychwanegol. Rydym yn ddiolchgar am ei gofal ac ymroddiad i’r ysgol dros y blynyddoedd.


We will be saying farewell to Mrs Fiona Buckley tomorrow. We would like to thank her for her hard work and support in Canolfan Teulu and across the school. However, we will continue to see Mrs Buckley around the school on a weekly basis as she begins her new role as a Youth Intervention Worker for Powys. We will be welcoming Miss Jessica Paul as our new Pastoral Support Manager.

We’ll also be saying goodbye to Mrs Anne Harrison next week. She’s retiring after 12 years years in our Additional Learning Needs Department. We thank her for her care and dedication to school over the years.