Mae’r cyngor ysgol wedi trefnu stondin gacennau ar gyfer dydd Iau, 26ain o Fai. Byddwn yn rhoi’r elw tuag at elsusenau Taith Gerdded Bryniau Trefonen; Grŵp ‘Ethos’ (gweithio gyda phobl yng Nghroesoswallt ag anableddau corfforol), Banc Bwyd Croesoswallt, ac MSF (Meddygon heb Ffiniau. Mae MSF yn gweithio ledled y byd, gan gynnwys Wcrain). Bydd cyfraniad hefyd yn mynd tuag at Cyngor y Dref Llanfyllin, i’w cefnogi yn nhrefniadau dathliad y Jiwbili. Gofynnwn yn garedig at gyfraniadau ar gyfer y stondin os gwelwch yn dda. Bydd cacennau yn 50c/ £1 yr un.


The school council have organised a cake stall for Thursday 26th of May. Proceeds will go towards the Trefonen Hill Walk Charities; The Ethos Group (working with people in Oswestry with physical disabilities), Oswestry’s Food Bank, and MSF (Doctors without Borders – MSF is working all over the world, including Ukraine). A donation will also be made to Llanfyllin Town Council, to support their Jubilee Celebration arrangements. We ask kindly for donations for the cake stall. Cakes will be 50p/ £1 each.