Annwyl rieni

Fel y gwyddoch, mae aelodau o undeb athrawon yr Undeb Dysgu Cenedlaethol NEU yn cynnal diwrnod o weithredu diwydiannol ddydd Mercher 1 Chwefror 2023.

Gallaf gadarnhau y bydd Ysgol Llanfyllin ar agor i ddisgyblion ar y diwrnod hwnnw.

Byddaf yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf ichi am y dyddiau arfaethedig eraill o weithredu diwydiannol cyn gynted â phosibl.

D. Owen, Pennaeth


Dear parents

As you may be aware members of the NEU teaching union are holding a day of industrial action on Wednesday 1st February 2023.

I can confirm that Ysgol Llanfyllin will be fully open to pupils on that day.

I will update you regarding the other proposed days of industrial action as soon as possible.

D. Owen, Headteacher