O ganlyniad i’r newidiadau mewn niferoedd o ddisgyblion, mae newididadau ar gyfer y strwythr dosbarthiadau ar gyfer Medi 2022. Bydd Bl 2 y ffrwd Saesneg yn cael eu gwahanu rhwng dosbarth Mr J. Doolan a Dosbarth Mrs S.  Martin. Mae’r ysgol wedi cysylltu efo’r rhai sydd yn symud i ddosbarth Mr Doolan drwy ebost neu dros y ffôn.

Os oes ganddoch unrhyw gwestiwn, cysylltwch â’r ysgol os gwelwch yn dda.


There are changes to the classroom structure due to the changes in pupil numbers. English stream year 2 will be split between Mr J. Doolan’s class and Mrs S. Martin’s class. The school has contacted those moving to Mr Doolan’s class through email or over the phone.  

If you have any questions, please don’t hesitate to contact the school.