Diolch i Rhys Stephens (Swyddog datblygu chwaraeon y gymuned) am ddod mewn i’r ysgol i weithio efo disgyblion CA2 ddoe. Y plant wrth eu boddau wrth gymryd rhan mewn gweithgareddau i ddatblygu sgiliau. 


Thank you to Rhys Stephens (Community sports development officer) for coming into school yesterday to work with our KS2 pupils. The children thoroughly enjoyed taking part in a variety of activities to develop their skills.