Os yw eich plentyn yn dangos symptomau Covid 19 mae’n bwysig eu cadw adref a threfnu prawf PCR yn syth, i gadw pawb yn ddiogel.

Y symptomau yw:

🦠peswch parhaus newydd

🦠twymyn neu wres uchel

🦠methu arogli a/neu flasu.


If your child/children has any of the Covid-19 symptoms they should be kept at home and a PCR test should be arranged immediately in order to protect everyone.

The symptoms are;

🦠 a new continuous cough

🦠 fever or high temperature

🦠 loss of, or change in, sense of smell or taste