Year 9 Ski Trip – Sunday 2nd April to Saturday 8th April 2023.

A place has become available on the Year 9 Ski Trip, travelling to Andorra in April 2023. If you would like your child to have the opportunity to take part on this trip then please could you contact Mr Matt Edwards at the school for further details.


Taith Sgïo Blwyddyn 9 – Dydd Sul 2 Ebrill tan ddydd Sadwrn 8 Ebrill 2023.

Mae lle wedi dod ar gael ar Daith Sgïo Blwyddyn 9, teithio i Andorra ym mis Ebrill 2023. Os hoffech i’ch plentyn gael y cyfle i gymryd rhan yn y daith hon yna a fyddech cystal â chysylltu â Mr Matt Edwards yn yr ysgol am fanylion pellach.