Nodyn sydyn i’ch atgoffa bod y nodyn caniatâd a’r taliad ar gyfer y Panto i fod i mewn erbyn YFORY (dydd Gwener 23ain) fan bellaf.
Diolch yn Fawr, Mrs Hughes

Just a quick reminder that the panto reply slips and payment are due TOMORROW (Friday 23rd) at the latest.
Many thanks, Mrs Hughes.