Diolch i Tesco sydd wedi rhoi £1,000 o arian bags of help i Ysgol Llanfyllin. 

Bydd hyn yn helpu i gefnogi pobl ifanc i gael mynediad i ffotograffiaeth, yn arbennig y rhai hynny gydag anghenion ychwanegol a bydd offer camera newydd yn cael ei brynu. 


Thank you to Tesco who awarded £1,000 for their bags of help to Ysgol Llanfyllin.

This will help support young people in accessing photography, especially those with additional needs and new camera equipment will be purchased.