Tim Eco/ Eco Team

 

 

Ein Côd Eco.
Ailgylchwch yn y binau cywir.
Diffoddwch y golau
Rhowch sbwriel yn y bin cywir
Diffoddwch y tapiau
Peidiwch gwastraffu bwyd.
Ceisiwch fwyta’n iach
Edrychwch ar ôl ein hysgol!
Our Eco Code.
Place recycling in the correct bins
Switch off lights.
Put rubbish in bins
Turn off taps
Don’t waste food
Try to eat healthily
Look after our school!

 

Llongyfarchiadau i dîm Eco yr ysgol  am ennill yr 2il faner Werdd Ysglion Eco.

Congratulations to our Eco Team, who were  awarded their 2nd Eco-Schools flag.