Bydd cystadleuaeth traws gwlad ysgolion cynradd clwstwr Llanfyllin ar y 9fed o Fai. Byddwn yn ymarfer yn ystod amser cinio (2/3 gwaith yr wythnos). Os yw eich plentyn am gymryd rhan, gwnewch yn siwr eu bod nhw yn dod â esgidiau hamdden i’r ysgol bob dydd os gwelwch yn dda.


There will be a cross country competition for the primary schools of Llanfyllin cluster on the 9th of May. We will be practising during lunchtime (2/3 times a week). If your child would like to take part, please ensure that they bring their trainers to school every day.