Nodyn atgoffa i ddisgyblion sydd wedi cael eu dewis i gynrychioli’r ysgol yn y twrnamaint Pêl-rwyd dan 14 yfory (timau Blwyddyn 7,8 a 9)

Reminder for pupils who have been selected to represent school at the U14 Netball tournament tomorrow (Year7,8 and 9 teams)


Bydd disgyblion yn gadael am 11am i fynychu twrnamaint pêl-rwyd yn Ysgol Uwchradd Y Trallwng. Bydd y twrnamaint yn gorffen am 4.30pm a bydd disgyblion yn cyrraedd yn ôl i ysgol Llanfyllin am 5pm. Gall rieni eu codi ar yr adeg hon os gwelwch yn dda. Dewch â chit Addysg Gorfforol llawn yr ysgol, dillad cynnes, pecyn cinio a diodydd am y diwrnod. Unrhyw gwestiynau pellach cysylltwch â cfa@llanfyllin.powys.sch.uk Pupils will be leaving at 11am to attend the netball tournament at Welshpool High School. The tournament will finish at 4.30pm and pupils will arrive back at Ysgol Llanfyllin at 5pm. Please could parents pick them up at this time.Please bring full school PE kit, warm clothes, packed lunch and drinks for the day. Any further questions please contact cfa@llanfyllin.powys.sch.uk