Rydym yn edrych ymlaen at flwyddyn o weithgareddau’r Urdd.

Mae pris aelodaeth ar gyfer 2022-23 wedi’i gadw yn £10 y pen. Mae newidiadau i drefn ‘cinio ysgol am ddim’ ysgolion Cymru yn 2022/2023, serch hynny, ar gyfer y pwrpas aelodaeth os yw unigolyn yn derbyn talebau ‘cinio ysgol am ddim’, grant cynllun gwisg ysgol neu lwfans cynhaliaeth addysg 16-18 fel cymorth ariannol yna pris aelodaeth yw £1.

https://www.urdd.cymru/cy/ymuno/


We’re looking forward to a year of Urdd activities.

 

Membership for 2022-23 will remain at £10. There are changes to school meals payment in Wales, however, if a child receives ‘free school meal vouchers’, the school uniform grant or Education Maintenance grant scheme then their membership is £1.

https://www.urdd.cymru/en/join/