Cynhaliwyd ymarfer cloi lawr yn llwyddiannus yn yr ysgol heddiw. Bu’r disgyblion yn ymddwyn yn hynod barchus a chyfrifol trwy gydol y dril – clod gwirioneddol i chi fel rhieni a gofalwyr.


A planned lock down drill was held successfully at school today. The pupils behaved extremely respectfully and responsibly throughout the drill – a real credit to you as parents and carers.