Bydd ymarfer Urdd (canu) ar gyfer bl 3 a 4 ar ol ysgol yfory (Dydd Mercher) tan 4:30.

Bydd ymarfer Urdd (canu) ar gyfer bl 5 a 6 ar ol ysgol dydd Iau tan 4:30.

Cofiwch ddod a snac! Dewch i’r brif fynedfa i gasglu eich plentyn os gwelwch yn dda.


There will be and Urdd rehearsal (singing) for year 3 and 4 after school tomorrow (Wednesday) until 4:30.

There will be and Urdd rehearsal (singing) for year 5 and 6 after school on Thursday until 4:30.

Remember to bring a snack! Please come to the main entrance to collect your child.