Ydych chi eisiau bod yn ran o ymgais record y byd? Wel am brofiad bythgofiadwy!

Yr her

Y nifer mwyaf o fideos o bobl yn canu ‘Hei Mistar Urdd’ i’w uwchlwytho i Facebook a Twitter rhwng 10.45am ac 11.45am ar ddydd Mawerth, 25ain o Ionawr gyda’r hashnod #YmgaisRecordBydYrUrdd

Y record presennol yw 418 ar Facebook a 250 ar Twitter.

Mae’r ysgol wedi cofrestru ar gyfer ymgais ac mae llawer o ddosbarthiadau wedi bod wrthi’n ymarfer y gân “Hei Mr Urdd”. Bydd yr ysgol yn uwchlwytho’r fideo dydd Mawrth ond mae croeso i chi hefyd recordio fideo adref gyda’ch plant, teulu neu ffrindiau er mwyn helpu’r niferoedd. Dyma’r cwbl sydd angen i chi ei wneud;

Cyfarwyddiadau ar sut i gymryd rhan yn yr ymgais: https://100.urdd.cymru/download_file/52/237/

🎶 Geiriau can ‘Hei Mistar Urdd’: https://100.urdd.cymru/download_file/48/237//

📽 Fersiwn carioci o ‘Hei Mistar Urdd’: https://100.urdd.cymru/download_file/69/237/


Would you like to be a part of a Guinness world record? Wow, what an unforgettable experience!

The challenge

The largest number of videos of people singing the iconic song ‘Hei Mistar Urdd’ uploaded to Twitter and Facebook between 10.45am and 11.45am on 25 January using the hashtag #YmgaisRecordBydYrUrdd. 

The current Facebook record is 418 and Twitter 250.

The school has registered for the record and many classes have been practising the song “Hei Mr Urdd”. The school will upload their video on Tuesday. However, you’re welcome to record a video at home with your children, family or friends to help increase the numbers. This is all you need to do;

Step-by-step instructions on how to take part: https://100.urdd.cymru/download_file/58/216/

‘Hei Mistar Urdd’ lyrics: https://100.urdd.cymru/download_file/3/216/

Karaoke version of ‘Hei Mistar Urdd’: https://100.urdd.cymru/download_file/70/216/