Yr hawl i bobl ifand 16 a 17 oed bleidleisio yng Nghymru.
Mae Cyngor Sir Powys ar hyn o bryd yn hyrwyddo’r hawl newydd i bleidleisio ac rwy’n annog unrhyw un sy’n 16 a 17 oed oed ym Mhowys i gofrestru i bleidleisio.


The right to vote for 16 and 17 year olds in Wales.
Powys County Council are currently promoting the new right to vote and would like to encourage all 16 and 17 year olds in Powys to register to vote.