Hoffwn ymarfer pêl-droed pob amser cinio am yr wythnos nesaf i baratoi ar gyfer twrnamaint Pel droed yr Urdd. Felly, gofynnwn i ddisgyblion ddod a’r cit cywir i’r ysgol os hoffent gymryd rhan yn y sesiynau ymarfer. (Shin pads, sanau hir, siorts, treinyr / esgidiau pêl-droed).


We would like to practice football at dinner time for the next week in preparation for an Urdd Tournament. We ask pupils to bring the correct kit into school if they would like to participate in the practice sessions. (Shin pads, Socks, shorts, trainers/football boots)