Athro/ Athrawes CA2 (Blwyddyn 5 a 6) Ffrwd Gymraeg

Llawn amser – o fis Ebrill, 2022 (Cyfnod Mamolaeth)

Mae corff llywodraethol yr ysgol gydol oes hon yn awyddus i gyflogi athro /athrawes ymroddgar a brwdfrydig i addysgu disgyblion blynyddoedd 5 a 6 yn yr ysgol ddwy ffrwd hon.

Mae’r gallu i ddefnyddio’r Gymraeg yn gymhwyster hanfodol ar gyfer y swydd hon.

I drefnu ymweliad â’r ysgol, cysylltwch â’r Mrs Jean Brown jb@llanfyllin,powys.sch.uk. 01691 648391.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau:            04/02/2022KS2 Class Teacher – Years 5 and 6 – Maternity Cover – Welsh Medium

Start date 1st April 2022

The Governing Body are seeking to appoint an enthusiastic and well-motivated teacher to teach to cover a Maternity absence in year 5 and 6 in this dual stream school.

Welsh Language Skills are essential for this position.

To arrange a visit to the school and to obtain an application form and job details please contact Mrs Jean Brown jb@llanfyllin.powys.sch.uk.

Closing Date:                     04/02/2022