Bobol Bach

 

Clwb Bobol Bach
Ar agor ar ôl ysgol tan 5.15 y.p. o Ddydd Llun i Ddydd Gwener. 

£3.00 (tan 4 y.p).

£6.00 (tan 5:15 y.p.) gan gynnwys snac.

Bobol Bach After School Club
Open after school until 5.15 p.m. from Mondays to Fridays.

£3.00 (until 4 p.m.).

£6.00 (until 5:15 p.m.) which includes snack.