Clybiau ar ol ysgol / After School Clubs

Clwb y Ddraig
Clwb Chwaraeon ar ôl ysgol i Bl. 3 i 6. Dydd Iau – 3.30 – 4.30
Dragon Sports Club
After school sports for Years 3 to 6.
—————————————————————————————————-

Clwb Garddio
Prynhawn Dydd Mercher – Bl 3 – 6. – 3.30 – 4.30.
Gardening Club
Wednesday afternoon – Yr 3 – 6. – 3.30 – 4.30
—————————————————————————————————-

Clwb Clic (Cyfrifiaduron)
Dydd Mawrth 3.30 – 4.30 (Bl.5 & 6)
Computer Club
Tuesday 3.30 – 4.30 (Yrs, 5 & 6)

—————————————————————————————————-

Clwb Rhedeg
Ymarfer Traws Gwlad  (Bl.3 -6)am 12:00 pob Dydd Mawrth a Iau.
Running Club
Cross Country Running (Yr 3-6) at 12:00 every Tuesday & Thursday. 

————————————————————————————————–

Clwb Dwylo Prysur  
Gwiethgareddau crefft a coginio i Bl 1 a 2 – 3.30 – 4.30. Nos Fercher
Busy Hands Club 
Craft and cooking activities for Yrs 1 & 2 – 3.30 – 4.30. Wednesdays

————————————————————————————————–

Clwb Llyfrau
Gwiethgareddau darllen Bl. 4 & 5 – 3:30-4:30 Dydd Gwener
Book Club
Reading activities for Yrs 4 & 5 – 3:30 – 4:30 Friday