Cyfnod Cynradd – Primary Phase

Ni fydd clybiau pel-droed a phel-rhwyd ymlaen ar ôl ysgol yr wythnos hon. Bydd clybiau yn ail-gychwyn yn y flwyddyn newydd.


No football or netball clubs after school this week. Clubs will restart in the new year.