Dewi Owen, Pennaeth

Croeso i Ysgol Llanfyllin!

Rwy’n ei hystyried yn fraint mai fi ydy Pennaeth cyntaf erioed Ysgol Llanfyllin: ysgol pob oed sy’n darparu addysg ddwyieithog ar gyfer disgyblion 4-18 oed. Mae gennym ni dîm rhagorol o athrawon a staff cymorth sy’n darparu cwricwlwm cyfoethog a chyffrous i’r dysgwyr i gyd – o’r ieuengaf yn ein Cyfnod Sylfaen hyd at yr hynaf yn ein 6ed dosbarth.

Uchafbwyntiau Diweddar

Newyddion

Darllenwch ein newyddion diweddaraf.

CALENDR

Gweld a thanysgrifio i’n calendr

App

Dadlwythwch ein app.

Cysylltwch

Ffoniwch neu e-bostiwch yr ysgol.