Dewi Owen, Pennaeth

“Dysgu gyda’n gilydd, tyfu gyda’n gilydd”

Croeso i Ysgol Llanfyllin; ysgol pob oed, a sefydlwyd ym mis Medi 2020 ar ôl i Ysgol Gynradd Sirol Llanfyllin ac Ysgol Uwchradd Llanfyllin gael eu huno.

Rydym yn darparu addysg cyfrwng Cymraeg a chyfrwng Saesneg i ddisgyblion 4-18 oed ar safleoedd yr ysgolion cynradd a’r ysgol uwchradd.

Yn Ysgol Llanfyllin ein gweledigaeth yw y byddwn gyda’n gilydd yn darparu addysg a chyfleoedd dysgu o’r ansawdd uchaf i bob disgybl ym mhob cyfnod o’r ysgol.

Ein hymrwymiad yw darparu addysgu hynod effeithiol ac arloesol er mwyn i’n pobl ifanc dyfu i fod yn:

  • Dysgwyr uchelgeisiol a galluog
  • Cyfranwyr mentrus a chreadigol
  • Dinasyddion moesegol a gwybodus
  • Unigolion iach a hyderus

Yn bwysicaf oll, rydym yn Ysgol hapus gyda ‘Teulu’ yn ganolog iddi.

Dewi Owen, Pennaeth

Gwyliwch Ein Fideo Hyrwyddo Diweddaraf

Uchafbwyntiau Diweddar

Newyddion

Darllenwch ein newyddion diweddaraf.

CALENDR

Gweld a thanysgrifio i’n calendr

App

Dadlwythwch ein app.

Cysylltwch

Ffoniwch neu e-bostiwch yr ysgol.